Ontdekken en experimenteren met Natuur en Techniek

Weblogs

Dit jaar heb ik me mogen onderdompelen in het domein Natuur en Techniek. Voor Peil.onderwijs hebben we onderzocht wat leerlingen kennen en kunnen. Het onderzoek leverde niet alleen daarover feiten en figuren op. Het geeft ook een goed beeld van de invulling die scholen en leerkrachten kiezen om hun leerlingen te inspireren om volop te ontdekken en experimenteren met Natuur en Techniek. Met in ieder geval het resultaat dat leerlingen het leuk en belangrijk vinden.

Foto van overhandiging rapport Peil. Natuur en Techniek
Bert Bulder overhandigt het eerste exemplaar van de rapportage aan Grietha de Boer van Bètapunt Noord

Overhandiging eerste exemplaren rapport

Vandaag mocht Bert Bulder, directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs, de eerste exemplaren van de rapportage van Peil.Natuur en Techniek aanbieden aan een groep professionals die zich dagelijks inzetten om het onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) te stimuleren: de regionale netwerken van schoolbesturen die samen met PBT werken aan de ambities van het Techniekpact.

Leerkrachten zijn cruciaal

Niet alleen de leerlingen worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met hun ontwerp- en onderzoeksvaardigheden. Ook voor leerkrachten is het vaak een ontdekkingstocht om aansprekend onderwijs te maken, zoveel bleek wel uit de bijeenkomst vandaag. “Leerkrachten zijn cruciaal. De onderzoekende houding stimuleren gebeurt echt in de klas. Maar veel leerkrachten zijn eigenlijk nog maar net begonnen met dit onderwijs en logischerwijs zelf ook nog heel erg zoekende.” Alle deelnemers zijn het er daarom unaniem over eens dat er vooral in leerkrachten en teamontwikkeling geïnvesteerd moet worden om onderwijs in Natuur en Techniek een stap verder te helpen. “En dan al werkend leren, want je moet fouten kunnen maken om juist in dit domein verder te komen,” voegt een deelnemer hier nog aan toe.

Niet alle resultaten in beeld

Alle inspanningen die er zijn geweest om het onderwijs in Wetenschap, Natuur en Techniek te stimuleren, zijn helaas niet meteen terug te zien in de resultaten van voorhoedescholen op de praktische opdrachten en de kennistoets. Dat betekent niet dat leerlingen geen profijt hebben van het rijkere aanbod op deze scholen. Een van de deelnemers merkt op dat het peilingsonderzoek niet alle resultaten in beeld brengt: “Gaat samenwerken kinderen op deze scholen wellicht beter af? Zijn kinderen creatiever?” De deelnemers doen de suggestie om dit in een volgende peiling mee te nemen.

Met enthousiasme naar school

“Kinderen gaan weer glimmen, ze gaan met enthousiasme naar school.” De deelnemers aan de bijeenkomst zien wat het aan de slag zijn met onderzoeks- en ontwerpvaardigheden in de dagelijkse praktijk doet. Ze pleiten er allemaal voor om als voorbeeldschool je kennis te delen met scholen die hun eerste stappen op dit gebied nog moeten zetten. “Als netwerk spelen wij hier ook graag een rol in, om die scholen bij elkaar te brengen.” Zo organiseren de netwerken W&T-cafés in de regio waar leerkrachten zelf ervaringen kunnen opdoen en van elkaar kunnen leren.

Leer van elkaar

Al met al was het goed om te ervaren dat de rapportage van Peil.Natuur en Techniek voor de onderwijspraktijk een stimulans kan zijn om te kijken of en hoe het onderwijs op het gebied van Wetenschap, Natuur en Techniek (verder) verbeterd kan worden. Het lijkt me een behoorlijke uitdaging om alle ideeën in de praktijk te brengen, met alles wat op basisscholen afkomt en de beperkte middelen die er zijn. Gelukkig is er met een praktische instelling en een behoorlijke dosis lef veel te bereiken en deze instelling was vandaag ruimschoots aanwezig. “Durf te experimenteren, durf fouten te maken en leer vooral van elkaar,” dat credo dragen de netwerken uit.  

De rapportage voor Natuur en Techniek is nu gereed, maar uiteraard zullen we de resultaten onder de aandacht blijven brengen om de dialoog erover verder te stimuleren. Over een aantal jaren wordt Natuur en Techniek opnieuw gepeild. In de tussentijd blijven ook wij ontdekken en experimenteren!

Op de website van Peil.Onderwijs vindt u alle resultaten van Peil.Natuur en Techniek. Een beeld krijgen van Natuur en Techniek in de praktijk? Bekijk dan deze video die gemaakt is ter illustratie van het peilingsonderzoek.

Marleen van der Lubbe

Deze blog is gelijktijdig gepubliceerd op de website van PBT en verspreid onder de regionale W&T-netwerken.

Foto Marleen van der Lubbe
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Marleen van der Lubbe

Marleen van der Lubbe werkt als programmamanager Peilingsonderzoek bij de Inspectie van het Onderwijs. Hiervoor werkte zij als beleidsadviseur bij de PO-Raad en heeft zij als toetsdeskundige en projectmanager basisonderwijs bij Cito gewerkt.