Ik heb iets geks gedaan

Weblogs

Vorige maand heb ik iets geks gedaan. Ik ben op een podium geklommen en heb een Manifest in ontvangst genomen. Dat kwam zo: een paar maanden geleden was ik op een school in verband met de nieuwe werkwijze die we als inspectie vanaf het komend schooljaar gaan hanteren, meer bestuursgericht toezicht. Daarvoor was ik op een school in Burgum, bij Drachten, in Friesland. Nu is het mijn gewoonte om bij een schoolbezoek altijd te vragen of er ook bijzondere lessen zijn die ik zou kunnen zien of dat er leraren zijn die de uitgangspunten van de school op een aansprekende manier voor het voetlicht brengen. Dat vroeg ik dus in Burgum ook.

Scrummen bij Natuur, Leven en Techniek

De teamleider zei tegen me toen ik haar die vraag stelde: “Als je dan toch iets bijzonders wilt zien, is het misschien wel aardig om naar NLT te gaan, Natuur, Leven en Techniek. Daar gaan ze vandaag scrummen.” Nu wist ik eigenlijk helemaal niet wat scrummen was (iets met rugby?), laat staan dat ik er een voorstelling van had wat scrummen in school zou kunnen zijn. Ik ben dus naar die NLT-les gegaan en wat daar gebeurde was inderdaad heel bijzonder. Om te beginnen viel het me op dat alle leerlingen in hun groepje zo actief bezig waren met hun project. Want dat is het scrummen deels ook: werken in projecten. Leerlingen werken groepsgewijs aan een project, vervullen verschillende rollen en houden via hun scrumboard dagelijks bij hoe het er mee staat, hoever iedereen is met zijn of haar bijdrage, waar zich knelpunten voordoen en welke onderdelen reeds af zijn.

De ene leerling is de andere niet

De leraar kon me ook heel goed uitleggen dat de ene leerling al verder was in zijn ontwikkeling dan de andere. De klas die ik bezig zag was een havo 5-klas. “Kijk,” zei de docent, “die twee leerlingen staan al met één been in het HBO en hij is nog echt een havist. Daar moet ik dus mee aan het werk.” In de les die ik zag, werd heel mooi rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen konden zich ontplooien en gebruik maken van de sterke kanten van de ander.

Afbeelding manifest Srummen in het onderwijs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Manifest scrummen in het onderwijs

Zoiets blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Ik vertelde een collega die betrokken was bij de organisatie van De Staat van het Onderwijs over het scrummen dat ik gezien had. Zij heeft vervolgens de betrokken leraar en zijn klas gevraagd een filmpje te maken van deze vorm van onderwijs en dit filmpje is vertoond op de congres rond De Staat van het Onderwijs.

Toen de organisatie Scrum@School daarvan hoorde, vroeg de leiding van die club mij of ik bereid was een manifest in ontvangst te nemen tijdens een landelijk dag rond scrummen in het onderwijs. Na enige aarzeling heb ik daar ‘ja’ tegen gezegd. Niet omdat ik nu een verklaard voorstander van scrummen zou zijn, of omdat de inspectie dat is –de inspectie staat neutraal tegenover onderwijsvernieuwing- maar om te laten zien dat de inspectie onderwijsvernieuwing niet in de weg staat en dat we juist openstaan voor de mooie resultaten waar innovaties toe kunnen leiden en dat we daar enthousiast over zijn. Dat wilde ik laten zien omdat volgens een van de organisatoren van Scrum@School, veel leraren zich afvragen of de inspectie het scrummen op school wel goedkeurt. Van die opmerking schrok ik wel een beetje en daarom ben ik blij ben dat ik vorige maand iets geks heb gedaan!

Anne Bergsma

Anne Bergsma heeft als leraar en opleidingsadviseur gewerkt aan een ROC. Voor de inspectie werkt hij als inspecteur voortgezet onderwijs. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen, van wie de jongste op de basisschool zit en de oudste op de middelbare school.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

 • Deden jullie maar eens gek. En haal de fouten scholen eruit

  Van: De regt | 16-08-2017, 20:27

 • Mooi verhaal voor ons als inspecteurs; geeft stof tot nadenken en inspiratie! Dank.

  Van: Philip Reijns | 17-05-2017, 08:11

 • Aan Vondelpad 1 te Groningen werd al in de voorvorige cursus ook gescrumd. Initiator: ir. F. L. Los. Ik mocht met twaalf andere collega's van Los de kunst komen afkijken. Als ik nu jonger was (en niet ontslagen), deed ik ook zoiets.

  Van: A.Wierenga | 13-05-2017, 16:05

 • Mooi dat er ruimte is voor onderwijsvernieuwing. De werkwijze stimuleert de zelfstandigheid en het eigenaarschap. Een basis voor groei. Onderwijs vernieuwen is een missie welke veel leraren hebben. Mooi dat dit zo wordt gedeeld.

  Van: Marcel Janse | 13-05-2017, 11:18