Gezond vertrouwen

Weblogs

Onlangs was ik op een congres voor toezichthouders en daar woonde ik een workshop bij over vertrouwen. Ik merkte dat dit de essentie van ons inspectiewerk raakt. Vertrouwen speelt een belangrijke rol in de afwegingen die we maken als inspecteur. Een van de workshops ging hierover. Waarop baseren we ons vertrouwen in toezicht? Hoe werkt dat?

Monique Roders
Monique Roders

Open en transparant opstellen

De informatie die vooraf beschikbaar is, helpt om goed onderzoek te doen. Maar ook de informatie tijdens gesprekken draagt bij. Hoe meer je weet, hoe beter je de context kunt wegen om tot een 'fair' oordeel te komen. Stuurt een school of bestuur een kritisch auditrapport toe? Komt de informatie op tijd? Is te zien welke dilemma's er spelen? Met deze informatie is beter vast te stellen wat de kwaliteit is en hoe er gestuurd wordt. Deze aspecten  zorgen voor vertrouwen bij een toezichthouder.

Lerend vermogen

Ook de inschatting of er voldoende lerend vermogen is, is een belangrijk ijkpunt. Een school die zelf heeft onderzocht waarom de opbrengsten tegenvielen. Een bestuurder die vertelt dat hij te laat merkte dat directeur en intern begeleider een conflict hebben. En dat hij daarom nu anders zijn managementgesprekken voert. De bereidheid om kritisch terug te kijken naar hoe het anders had gekund. Ook dat draagt bij aan vertrouwen.

Verantwoording afleggen

Met een bestuur of school die zich 'toetsbaar opstelt' zijn de gesprekken vaak reflectief. De bestuurder of schoolleider voelt zich als vanzelfsprekend verantwoordelijk en is daarbij aanspreekbaar op het eigen functioneren. Als de school niet alleen openheid naar de inspectie geeft maar verantwoording afleggen ook ziet als een continu proces (bijvoorbeeld door intervisie, audits, feedback, etc.), dan is het vertrouwen groot.

Nieuw toezicht

Ik realiseer me dat vertrouwen ontstaat tussen twee partijen. En dat er dus ook een rol voor mij, en voor de inspectie, ligt om deze punten zélf waar te maken.

Na de zomervakantie starten we met de eerste onderzoeken bij besturen en scholen met het officiële nieuwe toezichtkader. Ik ga dat doen door te werken vanuit gezond vertrouwen.

Met dank aan Inspectie voor de Gezondheidszorg/Waaier Gezond Vertrouwen.

Monique Roders is inspecteur primair onderwijs. Ze is beschouwend, gaat het gesprek aan, stelt kritische vragen en werkt graag samen. Binnen de inspectie is ze actief op de thema's voor- en vroegschoolse educatie  en de samenwerking opvang en onderwijs.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Mooie tekst Monique, helemaal mee eens! Wellicht ga ik hem gebruiken in mijn gesprekken met onze directeuren!

    Van: Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen | 04-07-2017, 17:05

  • Helemaal mee eens Monique. Een mooie beschouwing die ik absoluut met je deel qua uitgangspunten voor
    'gezond vertrouwen' naar scholen en besturen vanuit de inspectie. Ik ga er dan ook graag van uit dat we dit vanaf augustus a.s. zo gaan ervaren.

    Van: E.van.baarschot@kpnmail.nl | 30-05-2017, 00:08