De zoektocht

Weblogs

Als je mij vraagt waar ik energie van krijg tijdens mijn werk, dan is dat zonder twijfel het gesprek over onderwijs. En dan natuurlijk met name het positieve gesprek. Het gesprek waarin ik met leraren, directeuren, bestuurders of collega’s praat over waar wij denken dat het onderwijs in Nederland naar toe gaat. Het gesprek waarin onszelf afvragen wat onze kinderen nodig hebben en wat wij ze willen en kunnen wij ze bieden.

Foto Daniella Nicolaes
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Daniëlla Nicolaes

Gewoon doen

Als inspecteur neem ik met drie andere collega’s deel aan de pilot Flip de School. Laatst hadden wij een bijeenkomst. Een bestuur en school vertelden over de nieuwe koers die zij hebben uitgezet. Tijdens deze presentatie heb ik enkel stralende ogen gezien. Als mensen op die manier vanuit overtuigingen spreken, dan ga ik ook op het puntje van mijn stoel zitten. Dan wil ik weten welke ideeën ze hebben en waar deze ideeën vandaan komen. Tijdens dit soort presentaties en gesprekken komt er energie vrij en het lijkt dan ook even of alles kan. Belemmeringen bestaan niet. Het mooie van deze pilot is dat je ziet dat er daadwerkelijk zaken worden aangepakt en nieuwe ideeën in de praktijk worden uitgeprobeerd.

Helaas blijft het in andere gevallen bij prachtige, inspirerende gesprekken over hoe onderwijs eruit zou kunnen of moeten zien. Het gewoon gaan doen, blijkt dan een te grote stap. Gelukkig zijn er, zoals gezegd, er ook besturen, directeuren en leraren die hun ‘wilde’ ideeën wel proberen waar te maken. Veelal gaat het dan over innovatie of over vernieuwingsscholen. De gesprekken met deze mensen… heerlijk!

Er zijn natuurlijk verschillen tussen deze scholen, maar heel generaliserend zou je kunnen zeggen dat de leerling op deze scholen echt centraal staat. Het onderwijs is ingericht rondom deze leerling. De scholen stellen zichzelf vragen als: ‘Wat willen we onze kinderen bijbrengen?’, ‘Wat hebben ze nodig in hun verdere leven en hoe gaan we ze daarbij begeleiden?’ en ‘Welke omgeving past daarbij?’. Dat er nog niet op alle vragen hapklare antwoorden zijn, stoort ze niet en brengt ze niet van de wijs. Sterker nog: het stimuleert ze de zoektocht voort te zetten.

Innovatieve scholen en stimulerend toezicht

Er zijn scholen die deze eerste verkenningsfase al hebben doorgemaakt. Ze zijn al bezig met nagaan hoe ze effecten van hun onderwijs bij hun leerlingen zichtbaar kunnen maken.

Onder meer daarom hebben mijn collega’s en ik de expertgroep ‘Innovatieve scholen’ opgezet. Ook wij als inspectie willen namelijk weten hoe het nu zit met innovatieve manieren van onderwijs en met vernieuwende scholen. Bieden we ook voor hen stimulerend toezicht?  En lukt het ons, als inspectie, om in beeld te krijgen van wat er zo goed gaat op deze scholen? Ook wij zijn dus aan het ontdekken of wij tegen wetten of regels aanlopen die eventuele vernieuwingen op scholen inperkt.

Het mooie is dat de inspectie en collega’s uit het onderwijs hier samen optrekken. We bevragen elkaar en vinden met elkaar nieuwe wegen. Dat is ontzettend mooi! We gaan ervan uit dat dit de leerlingen nog beter onderwijs gaat opleveren. Onderstaande uitspraak van Pippi Langkous is een mooi motto. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren, schoolleiders, bestuurders, inspectie en voor alle andere organisaties die betrokken zijn bij ons onderwijs.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.

Daniëlla Nicolaes

Daniëlla Nicolaes is inspecteur Primair Onderwijs en moeder van een dochter (7) en zoon (5). Wil in ieder geval drie keer per jaar een ballet van het Nederlands Danstheater hebben gezien. Lacht om The Far Side. Gaat tussen april en oktober het liefst elk weekend naar het strand met gezin of vriendinnen.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Wat een heerlijk positief verhaal
    Danielle dat sterkt mij in wat wij aan het doen zijn nl minder de zogenaamde minpunten bij leerlingen wegwerken om juist ruimte maken voor wat die leerling wel.kan en nodig heeft

    Van: Wies van der linden | 21-06-2017, 18:32