Effectieve leertijd na de pauze

Weblogs

Tijdens het speelkwartier kom ik bij de school aan waar ik een gesprek heb. Voordat ik doorloop naar de deur blijf ik even staan kijken. Ik zie allemaal spelende kinderen en zij gaan zo op in hun spel dat ze mij niet zien. De kinderen hebben veel speelmateriaal, zoals balen hockeysticks, springtouwen e.d. Er is veel ruimte en leerkrachten spelen mee. Nergens staan kinderen apart. Wel staan er twee leerkrachten apart; met een kop koffie in de hand observeren ze de kinderen. Een van hen wijst mij de weg.

Mark Oortwijn

Klasgenoot als speelgoed

Ik denk terug aan een school die ik enkele maanden geleden bezocht omdat mij berichten over onveiligheid bereikten. Na de groepsbezoeken ging ik in de pauze mee naar buiten. Het schoolplein was kaal en volledig bestraat. Voor de kinderen was er niets om mee te spelen, dus gebruikten ze elkaar om mee te spelen. Alle leerkrachten liepen buiten en waren de hele pauze bezig ruzies te sussen.

Na de pauze liep ik mee met een leerkracht om te zien hoe de start na de pauze er uit zag. In de hal kostte het enkele minuten om de leerlingen in een rij te krijgen. In de klas praatten leerkrachten en leerlingen na over wat er mis ging in de pauze en hoe dat een volgende keer beter moet gaan. Ik vraag me af hoe effectief deze leertijd is.

In het gesprek met directeur en intern begeleider beschreef ik wat ik gezien had en ze herkenden mijn waarnemingen. Op de vraag waarom ze geen speeltoestellen en geen speelgoed hadden, kreeg ik een dubbel antwoord. De toestellen nodigen na schooltijd hangjongeren uit om op het plein te komen rotzooien. Springtouwen en dergelijke waren er wel, maar de kinderen gebruiken die verkeerd en maken ze kapot. Zonder dat ik ze verder de spiegel hoefde voor te houden, gingen de directeur en intern begeleider al met elkaar in discussie over hoe het beter kan.

Een fijne pauze geeft energie

Op de school waar ik nu binnen ben gaat de bel. Voor ik de kamer van de directeur inloop, kijk ik nog even hoe de kinderen druppelsgewijs binnen komen, hun weg vinden en in de klas aan de slag gaan. Met een goed gevoel ga ik de directiekamer binnen. Ik deel mijn ervaring over de prettige sfeer op het schoolplein en over de effectieve leertijd die hier direct na de pauze aanvangt. Ik heb zin in het gesprek en ben benieuwd wat er nog meer voor moois naar voren komt!

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

  • Het gaat hierbij dus niet om effectieve leertijd, maar om een prettig, veilig en integraal pedagogisch klimaat, wat in mijn optiek de basis voor goed onderwijs.

    Van: Michiel de Bruijn | 09-11-2016, 21:23