Een eerlijke beoordeling: hoe zorgen inspecteurs daarvoor?

Weblogs

Geen mens is gelijk. Toch streven mijn collega’s en ik ernaar dat we op een school tot dezelfde oordelen komen. Niets is voor een school immers zo frustrerend als een beoordeling die afhangt van de dienstdoende inspecteur. Dat de ene inspecteur, laten we zeggen, de leerlingenzorg met een ‘goed’ beoordeelt en de ander met een ‘voldoende’. Of nog erger: met een ‘onvoldoende’. Toen een school mij een tijdje terug verweet dat ik strenger was dan mijn collega, heb ik op kantoor mijn collega geraadpleegd. Daarna heb ik mijn oordeel aangepast. Ja het gebeurt! Maar gelukkig niet zo vaak.

Monique Okkerse

Ongelijke beoordeling bachelor-scriptie

Mijn dochter kreeg laatst ook met een ongelijke beoordeling te maken op school. Een extreem ongelijke beoordeling zelfs. Voor haar bachelor-scriptie kreeg ze van haar scriptiebegeleider een ruimvoldoende (7,5).  Hartstikke mooi! De tweede beoordelaar wilde haar scriptie alleen niet beoordelen. Volgens hem zou de scriptie niet aan de voorwaarden voldoen. Zijn voorlopige beoordelingen weken ook enorm af van die van de eerste docent. Op het deelgebied ‘theoretisch kader’ gaf de eerste docent een 8 en de tweede docent een 3.  Een 8 versus een 3! Dat is vergelijkbaar met dat ik een school beoordeel als zeer zwak en mijn collega zegt dat de school heel goed is.

Veel overleg over oordelen

Mijn verbazing was dan ook groot. Hoe kan het gebeuren dat twee professionele beoordelaars tot zo’n uiteenlopend oordeel komen? Wat is de norm, en hoe zorgen zij dat deze overeenkomt? Bij de onderwijsinspectie hebben we afspraken die voorkomen dat we zulke verschillende oordelen vellen. We stemmen onze bevindingen altijd intern af en laten rapporten refereren voordat we ze publiek maken. Natuurlijk is uniformiteit bij kwaliteitsoordelen een behoorlijke uitdaging. Verschillen zijn haast niet te voorkomen. Toch ben ik best trots op mijn cluppie. We werken hard aan zo eerlijk mogelijke oordelen, met heel veel intervisie en zelfs een fairness-onderzoek. Zo proberen we continu onze werkwijze en onze oordelen aan te scherpen.

Dochter heeft trouwens na een herkansing een 7,3 gehaald voor haar scriptie. Na overleg konden beide beoordelaars zich daarin vinden.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

 • Beoordelen geeft ruimte voor interpretatie. Beroepsmatige
  beoordelaars gebruiken criteria voor de onderbouwing van het oordeel. Ja en dat kan zeer divers worden ingekleurd.
  Chappeau voor jullie inkijkje en eerlijkheid over zowel het menselijk - als beroepsmatige aanpak van het beoorde-
  lingsproces.

  Van: Hanny Reindersma | 03-11-2016, 21:43

 • En hoe zullen we deze blog beoordelen?

  Van: M@rk | 27-10-2016, 11:24