De Inspectie van het Onderwijs behandelt geen klachten over het onderwijs?

Weblogs

De telefoon rinkelt bij het Loket van de Inspectie van het onderwijs. Een moeder van een leerling in het voortgezet onderwijs begint met enige aarzeling:

Pascal Tibben

"Goedemiddag.. uhm.. ik weet niet of ik hier goed zit". Tegen de dame aan de andere kant van de lijn zeg ik dat we samen gaan proberen om daar achter te komen. De moeder brandt los: "… op de school van mijn dochter valt de ene les na de andere uit … soms valt er wel acht uur les per week uit! … ze worden gewoon naar huis gestuurd … ik wil een klacht indienen." Als de moeder is uitgepraat, geef ik het voor haar wat onbevredigende antwoord dat de Inspectie van het Onderwijs geen klachten behandelt over het onderwijs.

Pardon? Dus deze moeder zit niet goed bij de inspectie?

Als het puur gaat over inhoudelijke behandeling van haar klacht, dan zit ze inderdaad niet goed. Toch doen we wel degelijk iets met deze meldingen. In het gesprek begin ik uit te leggen waar ze terecht kan voor behandeling van haar klacht.

In de eerste plaats vertel ik dat het een goed idee is om de klacht op de school te bespreken. Dit kan met een vertrouwenspersoon, met de directie en/of het bestuur van de school. Vaak kan zo’n gesprek de kou al uit de lucht nemen en zo een langlopende kwestie voorkomen.  Verbetert de situatie niet voldoende of ziet u het niet zitten om in gesprek te gaan? Dan is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen. Elke school heeft namelijk een klachtencommissie. In de schoolgids staat uitgelegd hoe u een klacht in kunt dienen en hoe de procedure verloopt. 

Maar is het dan zinloos om als ouder klachten kenbaar te maken bij de inspectie?

Nee! Gelukkig is dat niet het geval. Integendeel, een klacht staat voor meer dan alleen een vervelende ervaring in het onderwijs. Als er een klacht is, ontvangen we daarvan graag een melding. Een klacht kan immers iets zeggen over wat er speelt op school en over de kwaliteit van het onderwijs. En het waarborgen van die kwaliteit is natuurlijk juist wél een taak van de inspectie.

Ouders zijn vaak blij met deze uitleg en met de suggestie om hun klacht eerst op school te bespreken. De mevrouw die belde over lesuitval op de school van haar dochter is hierop geen uitzondering, zoals een week later bleek:

".. inmiddels heb ik een verhelderend gesprek gehad op school … ik heb er vertrouwen in dat de school maatregelen gaat nemen om lesuitval meer te beperken … dus van een klacht zie ik voorlopig maar af."

Hoe gaat het nu binnen de inspectie verder met de melding over lesuitval?

De melding van de ouder is opgenomen in het dossier van de school en kan gebruikt worden voor het toezicht op de school. De inspectie krijgt dankzij dit soort meldingen een beter beeld van wat er speelt op de school, zeker als er sprake is van een patroon of trend. Bij een bezoek kan de inspecteur dan bijvoorbeeld vragen naar de maatregelen van de school om lesuitval te voorkomen en hoe een school aan de verplichte onderwijstijd gaat voldoen.

Dus voor alle ouders met opmerkingen en/of klachten over een school die zich afvragen of ze bij de inspectie goed zitten: bespreek de kwestie op school. Komt u er niet uit met de school? Leg uw klacht voor aan het bestuur of de klachtencommissie en stuur vooral een kopie van uw klacht naar de Inspectie van het Onderwijs, dan zit u in elk geval goed! 

Pascal Tibben

Pascal Tibben werkt sinds augustus 2016 als medewerker Loket bij de Inspectie van het Onderwijs. Hier beantwoordt hij vragen over het werk van de inspectie en registreert hij signalen over het onderwijs.

Reactiemogelijkheid gesloten

U kunt geen reactie meer plaatsen.

Reacties

 • Inspectie en de leerlingplicht ambtenaar je hebt er allemaal niks aan .Maandelijks hun geld incasseren en voor de rest niks.

  Van: gerrit | 15-03-2017, 12:23

 • Inderdaad, wat te doen wanneer je er niet "uitkomt" met de school. School levert wanprestatie en er wordt geen actie ondernomen. Weet eigenlijk niet meer wat we eraan kunnen doen.

  Van: Danielle Polak | 13-02-2017, 19:23

 • Ik zou iets meer van de onderwijsinspectie verwachten als het gaat om problemen die kinderen op school ondervinden. Mijn dochter loopt nu al twee jaar aan tegen slechte of geen geregelde stages en gesprekken op school leveren totaal geen verbetering op. Integendeel. Zij en wij (haar ouders) worden als vervelend ervaren en mijn dochter wordt sindsdien op school duidelijk achtergesteld bij de andere leerlingen. Ik zou hier toch wel degelijk actie van jullie kant verwachten.

  Van: Désirée van Enkhuijzen | 07-02-2017, 13:15

 • Het zou goed zijn als ouders om extra inspectiebezoek zouden kunnen vragen. Een expert die met alle geledingen: kinderen, personeel en ouders in gesprek gaat.
  Natuurlijk moeten ouders aannemelijk maken dat zij op schoolniveau en soms zelfs op bestuursniveau al hebben gesproken.
  Onderwijsinspectie mag soms best wat doortastender zijn dan alleen 'goed cijferwerk' te controleren. Geef klokkenluiders een kans!

  Van: M.Out | 04-12-2016, 19:32