Steeds een beetje beter

Weblogs

Ik hoorde onlangs op een school een directeur zeggen dat het leerkrachten nooit lukken zal om álle kinderen in de klas het onderwijs te geven dat ze nodig hebben. Grote klassen, gedragsproblemen, grote verschillen tussen kinderen, tijdsdruk en – niet te vergeten – de administratieve lasten zouden ervoor zorgen dat het onmogelijk is om uit alle leerlingen te halen wat erin zit.

Hans van den Berg

Op scholen zie ik veel leerkrachten die zich iedere dag keihard inzetten voor hun leerlingen. Ze draaien veel uren en maken lange dagen. Hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen is reusachtig groot. Ze zijn er dag in dag uit mee bezig, thuis en op vakantie. Af en toe mopperen ze over de toegenomen werkdruk, lastige ouders of moeilijke kinderen.

Maar ik zie ook veel leerkrachten het werk steeds in hun eentje doen. Vaak lijkt het erop alsof hetzelfde wiel telkens opnieuw uitgevonden wordt. En dat is natuurlijk zonde van de tijd en het werkplezier.

Een aantal weken terug was ik op een school waar het team heel bewust inzet op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In ontwikkeling naar een professionele verbetercultuur. Dat klinkt wat zwaarwichtig, maar waar het op neerkomt is dat iedereen sámen de onderwijsvisie wil uitdragen. Het team voelt zich heel nauw betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs. De leerkrachten vieren de successen in hun onderwijs uitgebreid en ze zijn allemaal trots op de school (en vertellen dit ook aan iedereen). De groei en ontwikkeling van ieder kind in de school wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Tijdens de leerlingbespreking zijn meerdere leerkrachten aanwezig, om vanuit verschillende invalshoeken met elkaar te onderzoeken waar het kind in zijn of haar ontwikkeling belemmerd wordt. De groepsplannen zijn eruit gegooid. Aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen worden iedere week, bij iedere les, de doelen (wat is het dat we gaan leren), sámen met de kinderen vastgelegd. En tijdens de koffie, aan het begin van de dag, bespreekt het team waar zij vandaag een klein stukje beter in wil worden.

Op de school bruist het en iedereen weet de richting die zij als school op willen. Iedereen voelt zich eigenaar van wat er gebeurt op de school en er ontstaan de mooiste dingen. Het team kiest wat het wel en niet wil, zegt net zo vaak ‘ja’ als ‘nee’. Ook tegen de inspectie.

Ik begrijp echt wel dat een leerkracht soms moppert dat hij of zij niet iedere dag álle kinderen kan bereiken. Maar ik hoop zo dat dit wel de ambitie is. Dat je als team sámen in staat bent om uit ieder kind te halen wat er in zit. Dat verdient toch ieder kind?

Hans van den Berg

Hans van den Berg heeft gewerkt als leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Is (meerscholen-)directeur en onderwijsadviseur geweest, en heeft enkele jaren in de commerciële dienstverlening gewerkt. Hij is getrouwd en is vader van Thom (1993) en Lieve (2013).