Inspectieproof

Weblogs

De afspraak stond al van voor de zomervakantie. Op Twitter ontstond een leuke discussie 'Inspectieproof? Wat is dat?' vroeg iemand. Ik gaf aan dat ik dat ook niet wist. En dat, terwijl ik zélf inspecteur ben. De vraagsteller bleek een (ex-)kleuterleerkracht: Juf Sanne. Zeer actief op social media (@JufSanne) en gedreven om leerkrachten van groep 1 en 2 te enthousiasmeren.

Monique Roders

Vandaag kwam zij langs op ons kantoor. Met videoapparatuur. We gingen live (!) een interview doen, waarbij mensen ook gevraagd werd direct te reageren via social media. Het doel was om in gesprek te gaan over vragen die leefden bij leerkrachten van groep 1-2. En ook om eventuele misverstanden rond de inspectie op te helderen: wat willen ze nu precies? Goed idee, maar ook spannend. Hoe kom je over? Zijn de vragen te beantwoorden als je daar live zit?

Uit de enkele vragen die ik vooraf al ontving, proefde ik een enorme betrokkenheid bij de kleuterleerkrachten. Maar ook veel vragen (“Moet die kleutertoets nu echt?”) en soms frustratie (“Laat haar zelf maar eens voor een groep van 30 kleuters gaan staan!”).

We zouden een kwartier praten, maar dat werden vijftig minuten. Zoveel vragen en reacties kwamen er langs. Het was zelfs gezellig, als je dat zo kunt noemen. Ik hoop dat uit mijn gesprek met Sanne de waardering blijkt die ik heb voor leraren die werken met het jonge kind. Ik heb ook de wens dat het gesprek bijdraagt aan meer eigenzinnigheid. Geen dingen doen voor de inspectie. Denk na of het bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw leerlingen. Ga in discussie met elkaar over toetsen en lessen en vooral over hoe je ze zinvol kunt gebruiken in jouw lespraktijk.

Daar gaat ons werk én het werk op de scholen volgens mij over: kan een leerling zijn talenten op deze school zo goed mogelijk benutten? En wat draagt er aan bij om dit te realiseren? Dan wordt de vraag of het 'inspectieproof' is niet meer relevant. De belangrijkste vraag is: is het leerlingproof?

Monique Roders

Bekijk het gesprek van Monique en Juf Sanne

-------------------------

Monique Roders heeft leermiddelen en toetsen ontwikkeld, gaf trainingen in voor- en vroegschoolse educatie en deed onderwijsgerelateerd onderzoek. Voor de inspectie houdt zij zich bezig met integrale kindcentra (IKC’s). Zij is getrouwd en moeder van twee dochters in groep 4 en groep 7.