Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Voortgezet onderwijs - mei 2019

De staat van het voortgezet onderwijs

Op woensdag 10 april presenteerden we de bevindingen van het rapport De Staat van het Onderwijs tijdens ons congres. Wilt u het verslag van het congres lezen of wilt u meer informatie over De Staat van het Onderwijs 2019? Ga dan naar www.destaatvanhetonderwijs.nl. Daar vindt u ook een pagina over de staat van het voortgezet onderwijs met factsheets, technische rapporten en artikelen over de belangrijkste thema’s.

Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders

In 2019 en 2020 evalueert de inspectie de onderzoekskaders die in augustus 2017 van kracht zijn geworden. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet. Wat kunt u hiervan merken? Tot begin 2020 voert de inspectie gesprekken met betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht. Het is mogelijk dat u door ons of de Radboud Universiteit wordt benaderd om deel te nemen aan de evaluatie. Wilt u meer weten over de evaluatie en de daarop volgende bijstelling van het onderzoekskader? Raadpleeg dan de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Hoe functioneert uw intern toezicht?

Bij het vierjaarlijkse onderzoek bij besturen en scholen kijken we ook naar het functioneren van het intern toezicht. Dit is immers een essentiële schakel in de besturing van onderwijsinstellingen. Tijdens het onderzoek bekijken we of het intern toezicht voldoet aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld: is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht goed geregeld, en is het toezicht inderdaad onafhankelijk? Ook gaan we met de intern toezichthouder in gesprek om te begrijpen hoe het toezicht bijdraagt aan goed bestuur en aan de kwaliteit van onderwijs.
 
In 2018 gaven we aanbevelingen voor intern toezichthouders die werken in een bestuur met een zogeheten functionele scheiding. U vindt het in ons onderzoek Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk.

Goed zicht op leerlingen en hoge verwachtingen belangrijk voor onderwijskansen

Voor het succes van leerlingen is het van groot belang dat uw school goed zicht houdt op de ontwikkeling van leerlingen en daar op inspeelt. Ook lijkt het belangrijk dat een school hoge verwachtingen van de leerlingen heeft. Dat zijn enkele resultaten van een verkennend onderzoek dat we in schooljaar 2017/2018 uitvoerden. Bekijk voor meer informatie het rapport Plaatsing en toelating in het vo.

Themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen

In 2018 voerden we het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan potentieel hoogpresterende leerlingen uit. De aanleiding voor dit onderzoek is de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen voor rekenen en wiskunde. Het onderzoek laat zien dat het huidige reken- en wiskundeonderwijs de (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uitdaagt om tot een hoger niveau te komen.

Het rapport bevat verschillende aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen. Wilt u meer weten over de uitkomsten van het themaonderzoek? Raadpleeg het rapport Reken-en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen.

Flexroosters en de uren lichamelijke opvoeding

Wij krijgen met enige regelmaat signalen over het aantal uren lichamelijke opvoeding. Signalen bespreken we met de school en het bestuur en als blijkt dat een school te weinig uren lichamelijke opvoeding geeft, maken wij herstelafspraken. Nu steeds meer scholen overstappen op flexroosters, krijgen wij vaak de vraag waarom bij het vak lichamelijke opvoeding 20% van de lestijd niet facultatief gemaakt mag worden. Daarom hebben wij onze uitleg over het aantal lesuren lichamelijke opvoeding aangepast. U vindt de aangepaste tekst op de webpagina Aantal uren lichamelijke opvoeding.

Aanvraag verlenging verblijfsduur voor leerling praktijkonderwijs vóór 1 juni!

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud. Als een leerling van 18 jaar nog onvoldoende voorbereid is op een passende functie binnen de regionale arbeidsmarkt, dan kunt u verlenging verblijfsduur voor hem of haar aanvragen bij de inspectie. U moet er wel voor zorgen dat uw gemotiveerde aanvraag voor 1 juni binnen is via het formulier in het Internet Schooldossier. Op de webpagina Praktijkonderwijs: aanvraag verlenging verblijfsduur vindt u meer informatie.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. Andere afzender
    We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@mailing.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden.
  2. Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
    Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.