Medewerker kinderopvang knuffelt met baby, 2 baby's op achtergrond in wipstoeltje
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: kinderopvang - 25 januari 2022

In deze nieuwsbrief leest u meer over de publicatie van het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020 en de bijbehorende factsheet. Verder informeren we u over de gesprekken die zijn gevoerd met de GGD’en over de impact van corona op de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang in 2021 en wat de ervaringen hebben opgeleverd voor de ontwikkeling van het toezicht.

Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020 gepubliceerd

Eind 2021 publiceerden we het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020. Hieruit blijkt dat gemeenten en GGD’en het toezicht en de handhaving op de kinderopvang tijdens het coronajaar 2020 flexibel hebben ingericht door prioriteiten te stellen. Ze hebben samen hard gewerkt aan het opzetten van de noodopvang, en aan het weer oppakken van toezicht en handhaving toen de kinderopvang weer openging.

Download het rapport

Voorblad Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2020

Factsheet landelijk rapport

Naast het rapport ontwikkelden we een factsheet. Hierin worden de belangrijkste bevindingen van het landelijk rapport beknopt en visueel weergegeven.

Download de factsheet

Gemeenten en GGD’en: bedankt voor uw bijdrage

Door de coronacrisis was het jaar 2020 een uitzonderlijk jaar. We zagen gemeenten en GGD’en hard samenwerken om de noodopvang op te zetten. Toen de kinderopvang weer openging werden de reguliere toezichts- en handhavingswerkzaamheden tijdig opgepakt. Ondanks de coronacrisis vulden veel gemeenten en alle GGD’en de vragenlijsten voor het landelijk rapport kinderopvang in. Daarnaast spraken we ook nog enkele gemeenten en GGD’en telefonisch. Hiermee hebben we een rijke verdiepingsslag kunnen maken en het rapport aangevuld met bijzonder waardevolle informatie. Bedankt voor uw bijdrage aan dit landelijk rapport!

Laat ons weten hoe u informatie uit het landelijk rapport wilt ontvangen

Het landelijk rapport wordt geschreven voor de Tweede Kamer, maar kan ook van meerwaarde zijn voor gemeenten en GGD’en. Om de informatie uit het rapport toegankelijker te maken ontwikkelden we dit jaar een factsheet bij het rapport. We vinden het namelijk belangrijk dat het rapport ook goed leesbaar is voor uw gemeente of GGD.

We zijn benieuwd hoe uw gemeente of GGD de informatie uit het rapport graag ontvangt. Daarom vragen we u om een enquête in te vullen. Met deze input kunnen we het rapport verder optimaliseren. Meedoen aan deze enquête is volledig anoniem en kost ongeveer 5 minuten. U kunt tot 1 maart aanstaande de enquête invullen.

Uitkomsten gesprekken over toezicht kinderopvang 2021

In het laatste kwartaal van 2021 voerden we met alle GGD'en een gesprek over de impact van corona op de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang in 2021. Het waren prettige gesprekken en we hebben hierdoor meer zicht gekregen op:

  • de prioriteiten die gesteld zijn en de keuzes die gemaakt zijn omtrent de uitvoering van het toezicht
  • de afstemming en communicatie tussen de GGD en de gemeenten
  • de stand van zaken van de uitvoering van het toezicht in 2021
  • de ervaringen die de coronaperiode hebben opgeleverd voor de verdere ontwikkeling van het GGD-toezicht

De coronaperiode zorgde onder andere voor meer contact tussen de GGD en de houders van kinderopvangvoorzieningen. Dit wordt als positief ervaren voor de onderlinge relatie, maar ook voor de kwaliteit op de locaties.

Daarnaast is er ervaring opgedaan met het toezicht op afstand. GGD’en gaven aan een minder volledig beeld te krijgen van de kwaliteit van de voorziening. Het toezicht op afstand blijkt echter ook positieve onderdelen te kennen. Zo heeft het meerwaarde om de interviews met pedagogisch medewerkers via (beeld)bellen uit te voeren. Op deze manier zijn de gesprekken vaak diepgaander en kunnen sommige locatiebezoeken ingekort worden.

De verslagen van de gesprekken delen wij met de gemeenten van de betreffende GGD-regio. Daarnaast nemen we de belangrijkste bevindingen uit deze gesprekken op in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.