Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 8 maart 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek dat de inspectie deed naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Ook leest u hoe u op de hoogte gehouden kunt worden van alle activiteiten rondom de Staat van het Onderwijs 2022.

Leerklimaat meestal sociaal veilig ervaren, toch ook grensoverschrijdend gedrag

De meeste studenten ervaren een veilig leerklimaat op hun universiteit of hogeschool. Zij durven hun mening te uiten en de docenten behandelen hen respectvol. Toch zien studenten ook pestgedrag en discriminatie op de opleiding. Daarnaast vertelt een klein deel zelf met grensoverschrijdend gedrag te maken te hebben gehad. Dat blijkt uit een enquête naar sociale veiligheid die de Inspectie van het Onderwijs heeft gehouden onder studenten. Er bestaat tot nu toe geen landelijk beeld over sociale veiligheid in het hoger onderwijs, terwijl dat wel belangrijk is. Daarom roept de inspectie de gezamenlijke universiteiten en hogescholen op om de sociale veiligheid zowel op landelijk als op instellingsniveau te monitoren.

Factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs

13 april: presentatie Staat van het Onderwijs 2022

Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor, en waar liggen de kansen en opgaven voor de komende jaren? Op woensdag 13 april presenteren we de Staat van het Onderwijs 2022. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en ook later terug te kijken. ‘s Middags kunt u aansluiten bij een van de webinars waarin we de dieper ingaan op de hoofdboodschappen. Op 11 mei volgt een - fysieke - werkconferentie, waarbij we op zoek gaan naar oplossingsrichtingen om het onderwijs verder te brengen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. U ontvangt dan ook vanzelf de informatie over de werkconferentie en de mogelijkheid om u in te schrijven.

Esther Deursen directeur Toezicht mbo-ho

Esther Deursen is met ingang van 1 januari 2022 directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Esther Deursen was al directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en waarnemend directeur Toezicht Hoger Onderwijs. Per 1 januari 2022 zijn de beide directies samengevoegd. Esther Deursen vervult vanaf die datum de directeurspost van de nieuwe directie Toezicht mbo-ho.

En verder…

  • Kunt u vanaf volgend jaar via eHerkenning veilig en betrouwbaar inloggen in het Internet Schooldossier (ISD). In het ISD kunt u hier uitgebreid over lezen.
  • Doen we onderzoek op locatie als dat nodig is, waarbij we rekening houden met de situatie bij scholen en onderwijsinstellingen. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.