Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. We brengen feiten en cijfers bijeen, we tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten, we signaleren verbanden en oorzaken.

Trends in het onderwijs

Het onderwijs kwam in 2020 voor een ongekende opgave te staan. Door de coronapandemie moest het onderwijs noodgedwongen op afstand of in hybride vorm worden gegeven. Bij gedeeltelijk fysiek onderwijs golden veiligheidsmaatregelen die vaak in de praktijk zeer lastig bleken. Alle betrokkenen hebben een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan.

De coronacrisis heeft desondanks gevolgen voor leerlingen en studenten. Er is over de gehele linie sprake van minder leergroei, al zijn hierin wel verschillen tussen (groepen) leerlingen. Ook op het punt van kansengelijkheid is er terrein verloren. Verschillen tussen scholen blijven bestaan, zo is er ook sprake van een kleine maar hardnekkige groep scholen die langdurig laagpresteert. Al voor de coronacrisis nam het gebruik van aanvullend onderwijs toe, vaker onder leerlingen en studenten wiens ouders een bovengemiddeld inkomen hebben.

Download de Staat van het Onderwijs 2021

De staat van het hoger onderwijs

Opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit en instellingen hebben hun kwaliteitszorg op orde. De instroom neemt sterk toe. Een vijfde van de studenten maakt tijdens de studie wel eens gebruik van betaald aanvullend onderwijs.

De coronacrisis zorgt voor uitdagingen. Instellingen zetten zich in om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Maar studenten vinden onderwijs op afstand minder motiverend en uitdagend. Het welzijn van studenten en docenten staat nog meer onder druk dan voorheen. Het hoger onderwijs moet plotsklaps een groot aantal extra studenten onderwijs bieden die in voorkennis gedifferentieerder zijn dan ooit. In deze situatie is veel informatie nodig om (landelijk) gerichte maatregelen te kunnen treffen. Er zijn hiaten in de informatie over de kwaliteit van het hoger onderwijs waardoor een breed beeld over de kwaliteit van afstandsonderwijs ontbreekt. Ten eerste omdat veel visitaties in 2020 uitgesteld moesten worden. Ten tweede omdat opleidingen weliswaar veel onderwijs hebben geëvalueerd, maar deze informatie niet beschikbaar is voor externe belangstellenden.

Download het sectorhoofdstuk hoger onderwijs

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Meld u aan voor het webinar en de online conferentie

Vanmiddag om 14:00 uur start het webinar hoger onderwijs. U kunt zich hier nog voor aanmelden.

Op 11 mei vindt de online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespreken we openstaande vraagstukken. Aansluitend bieden we diverse inspiratiesessies aan en gaan we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.