Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig studiejaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. Daarnaast brengen we u ervan op de hoogte dat we ons toezicht weer aanpasten na aanscherping van de landelijke coronamaatregelen. Verder leest u over de factsheet Instroom niet-EER-studenten.

Bijna 1300 meldingen over onderwijs bij vertrouwensinspecteurs in een jaar

In het studiejaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de instellingen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk. De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van de meldingen seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (docenten, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten.

Bijna 1300 meldingen over onderwijs bij vertrouwensinspecteurs in een jaar

Toezicht tijdens de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie passen we het toezicht regelmatig aan. Per 28 november 2021 zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht. Als we risico’s zien, volgt er een onderzoek op locatie. Voor overige inspectieonderzoeken proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Indien dit niet passend is, vinden tot nader bericht bezoeken alleen op locatie plaats na overleg met het bestuur en/of de instelling over wat passend is gezien de situatie ter plekke. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard alle geldende maatregelen tegen het coronavirus op en zijn er zelftesten beschikbaar voor de inspecteurs.

Toezicht tijdens de coronapandemie (update 30 november)

Factsheet instroom niet-EER-studenten

Een aantal universiteiten laat studenten tot bacheloropleidingen toe van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen vooropleiding hebben op vwo-niveau. Dat schreef de Landelijke commissie gedragscode hoger onderwijs in 2020. Deze studenten volgen in Nederland wel een voorbereidend jaar, maar hebben ook daarna mogelijk niet het wettelijk vereiste diploma op vwo-niveau. Dat kan bijvoorbeeld bij fixusopleidingen kandidaten benadelen die wél aan de vooropleidingseisen voldoen. De inspectie heeft nu een factsheet gemaakt: hoeveel instromende studenten komen uit landen die geen diploma kennen dat gelijk is aan het Nederlandse vwo-niveau? Die informatie geeft een indicatie hoeveel studenten mogelijk zonder zo’n diploma aan universiteiten studeren.

Factsheet ‘Instroom van niet-EER studenten in de wo-bachelor’

Jaarwerkplan: wat doet de inspectie in 2022?

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2022? Dat leest u in het Jaarwerkplan 2022. We houden toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteren we op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2022 een aantal thema’s centraal. De programmering kan nog veranderen vanwege mogelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de coronacrisis.

Wat doet de inspectie in 2022?

Houd alvast vrij: 13 april en 11 mei Staat van het Onderwijs 2022

Houd 13 april en 11 mei 2022 alvast vrij in de agenda. Op woensdag 13 april 2022 overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2022 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De daaropvolgende weken gaat het onderwijsveld onderling in gesprek over al die uitkomsten en ontwikkelingen tijdens de onderwijsestafette. Op 11 mei 2022 organiseren wij het congres Staat van het Onderwijs. Op een later moment leest u op onze website hoe u hieraan kunt deelnemen.

Houd alvast vrij! 13 april en 11 mei Staat van het Onderwijs 2022

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.