2 studenten werken samen op 1 laptop
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u dat transparantie opleidingen kan helpen om studiesucces en kwaliteit te versterken. Ook kondigen we aan wanneer we de Staat van het Onderwijs 2021 publiceren.

Transparantie helpt studenten en onderwijs

Hoe groot is de kans dat een student een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs in 6 of 7 jaar succesvol afrondt? En hoe zit dat met de mannelijke studenten en de studenten met een niet-westerse migratieachtergrond? In ons artikel Transparantie helpt studenten en onderwijs in het tijdschrift HO Management leest u dat dit behoorlijk kan verschillen per instelling. In het artikel verwijzen we ook naar de meer uitgebreide gegevens in de Staat van het Onderwijs 2020. Een zorgvuldige analyse van verschillen in rendementen en het delen van ervaringen kan opleidingen helpen om studiesucces en kwaliteit tegelijkertijd te versterken.

Toets op macrodoelmatigheid vraagt bredere blik

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onderzocht de doelmatigheid van het bestaande opleidingsaanbod in het hoger onderwijs, op verzoek van de minister. Aan het onderzoek werkte ook de Inspectie van het Onderwijs mee. Bij dit onderzoek werden criteria voor macrodoelmatigheid gehanteerd die in het mbo gelden: het percentage gediplomeerden met een baan en het percentage gediplomeerden met een baan op niveau. Op basis van deze criteria lijkt er in het hoger onderwijs weinig reden tot zorg over de doelmatigheid van het bestaande opleidingsaanbod. Wel bevelen de onderzoekers aan dat er in het hoger onderwijs bredere criteria worden gebruikt. Bij volgend onderzoek zou ook moeten worden gekeken naar de samenhang met tekorten op de arbeidsmarkt en hoe het hoger onderwijs anticipeert op toekomstige arbeidsmarktbehoefte. CDHO, de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO willen intensiever gaan samenwerken. De bijdrage van de inspectie aan dit onderzoek is daar een voorbeeld van.

Toezicht in coronatijd

Vanwege  de coronacrisis heeft de inspectie de wijze van toezicht houden aangepast. Het uitgangspunt is nu ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Op basis van nieuwe maatregelen en/of versoepelingen passen wij onze werkwijze indien nodig verder aan. Op onze website vindt u de actuele stand van zaken over hoe wij onze onderzoeken uitvoeren.

Hou alvast vrij: 14 april en 11 mei Staat van het Onderwijs 2021

Hoe staat het onderwijs in Nederland er momenteel voor? Dat hoort u op 14 april 2021. Dan overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over al die uitkomsten en ontwikkelingen, in de aanloop naar de conferentie De Staat van het Onderwijs. Want op 11 mei 2021 nodigen we graag iedereen uit die een rol speelt in het onderwijs om tijdens de conferentie te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen. Op een later moment kunt u op de website zien hoe ook u kunt deelnemen aan de conferentie.

Jaarwerkplan: wat doet de inspectie in 2021?

Wat doet de inspectie in 2021? We houden toezicht op besturen en we rapporteren op stelselniveau over de ontwikkeling van de borging van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat een aantal thema’s centraal, waaronder uiteraard de coronacrisis en de effecten daarvan op het onderwijs.
In juni 2020 hebben we het ontwerp Jaarwerkplan 2021 vastgesteld. Dit heeft vervolgens de wettelijk vereiste goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen.

In dit jaarwerkplan kijken we een jaar vooruit. Zoals gezegd spelen we uiteraard in op de coronacrisis. Maar zeker komend jaar kan het zo zijn dat er ontwikkelingen zijn die nadere of andere keuzes noodzakelijk maken. Lees meer in ons Jaarwerkplan 2021.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.