Nieuws - Actueel

281 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Samenwerking Belastingdienst en Onderwijsinspectie over afdrachtvermindering onderwijs

Om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen en de juiste toepassing en zorgvuldige verantwoording van de fiscale tegemoetkoming ...

Nieuwsbericht | 04-06-2012 | 00:00

Ontwikkeling onderwijstijd stagneert

De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs stagneert. Dit is de ...

Nieuwsbericht | 01-06-2012 | 00:00

Resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de ...

Nieuwsbericht | 08-05-2012 | 00:00

Bestrijding van achterstanden vergt extra inspanning

In de brochure ‘Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo’ maakt de inspectie duidelijk wat ...

Nieuwsbericht | 24-04-2012 | 00:00

Scholen maken het verschil: hoe beter afstemming en kwaliteitszorg, des te hogere Cito-scores

Leerlingen die les krijgen op scholen die serieus werk maken van afstemming, kwaliteitszorg, en zorgplannen behalen betere ...

Nieuwsbericht | 13-04-2012 | 00:00

Nederlandse scholieren blijven vaker zitten

22 procent van de vijftienjarige scholieren geeft aan ooit een keer te zijn blijven zitten. Nederland zit daarmee ruim boven het ...

Nieuwsbericht | 28-03-2012 | 00:00

Inspectie monitort intensivering bestrijding taalachterstand jonge kinderen

De Inspectie van het Onderwijs gaat na of de 37 grootste gemeenten er voldoende in slagen om taalachterstand bij jonge kinderen ...

Nieuwsbericht | 12-03-2012 | 00:00

Gemeentelijk toezicht kinderopvang moet zich nog verder verbeteren

Gemeenten hebben een stap vooruit gezet in hun toezicht op de kinderopvanglocaties. Ze zijn hun wettelijke taken kinderopvang in ...

Nieuwsbericht | 01-03-2012 | 00:00

Vernieuwde brochure ‘De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs’

Met ingang van het schooljaar 2011/2012 hanteert de Inspectie van het Onderwijs een aangepaste systematiek voor de beoordeling ...

Nieuwsbericht | 15-02-2012 | 00:00

Daling aantal schorsingen in voortgezet onderwijs

Het aantal schorsingen in het voortgezet onderwijs is voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Het aantal leerlingen dat van ...

Nieuwsbericht | 03-02-2012 | 00:00