Nieuws - Actueel

279 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Basisscholen in Noord-Nederland maken inhaalslag

Dankzij de inzet van leraren, schoolleiders, besturen en provincies is de kwaliteit van het onderwijs in Drenthe, Friesland en ...

Nieuwsbericht | 11-01-2013 | 00:00

Aandacht voor dyslexie en dyscalculie blijft nodig

Scholen voor voortgezet onderwijs voeren het beleid dat ze hebben voor hun ondersteuning aan dyslectische leerlingen goed uit. ...

Nieuwsbericht | 21-12-2012 | 00:00

Ouderbijdrage voortgezet onderwijs moet vrijwillig zijn

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen alleen op vrijwillige basis financiële bijdragen van ouders vragen. Ouders moeten daarbij ...

Nieuwsbericht | 14-12-2012 | 00:00

Inspectie onderzoekt professionele ruimte docenten

Goede leraren zijn essentieel voor goed onderwijs. Zij hebben daarvoor professionele ruimte nodig. Daarom onderzoekt de inspectie ...

Nieuwsbericht | 02-11-2012 | 00:00

Zij-instromers moeten beter begeleid worden in vo en mbo

Er kan veel verbeterd worden aan het traject van zij-instroom van leraren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar ...

Nieuwsbericht | 31-10-2012 | 00:00

Financiële risicoanalyse onderwijsinstellingen

Voor goed onderwijs is het van belang dat besturen en instellingen financieel gezond zijn. Financiële risico’s moeten tijdig ...

Nieuwsbericht | 04-09-2012 | 00:00

Onderzoek financiële positie schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs

Het aantal besturen in het primair en voortgezet onderwijs met een te ruime financiële buffer is beperkt. Dat blijkt uit ...

Nieuwsbericht | 24-08-2012 | 00:00

Inspectiebrochure ‘Focus op schrijven’

Om scholen suggesties mee te geven hoe ze zelf de kwaliteit van het schrijfonderwijs in kaart kunnen brengen en verbeteren, ...

Nieuwsbericht | 07-06-2012 | 00:00

Samenwerking Belastingdienst en Onderwijsinspectie over afdrachtvermindering onderwijs

Om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen en de juiste toepassing en zorgvuldige verantwoording van de fiscale tegemoetkoming ...

Nieuwsbericht | 04-06-2012 | 00:00

Ontwikkeling onderwijstijd stagneert

De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs stagneert. Dit is de ...

Nieuwsbericht | 01-06-2012 | 00:00