Esther Deursen directeur Toezicht mbo-ho

Esther Deursen is met ingang van 1 januari 2022 directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs.

Esther Deursen
Esther Deursen

Drs. E.E.M. (Esther) Deursen is op dit moment al directeur Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en waarnemend directeur Toezicht hoger onderwijs. Per 1 januari 2022 worden de beide directies Toezicht middelbaar beroepsonderwijs en Toezicht hoger onderwijs samengevoegd. Esther Deursen vervult vanaf die datum de directeurspost van de nieuwe directie Toezicht mbo-ho.