Inspecties: kwetsbare inwoners die herstellen na verward gedrag zijn niet goed in beeld

Chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht. Zorg en ondersteuning na een crisis mogen niet te snel stoppen. Dat zeggen 4 inspectiediensten die samenwerken in Toezicht Sociaal Domein (TSD). De inspecties keken in 4 gemeenten naar de zorg en ondersteuning in de fase van het herstel na verward gedrag of een andere psychische crisis.

De conclusies en aanbevelingen staan in een rapportage van de 4 inspectiediensten: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Toezicht Sociaal Domein. 

Het is er wel, maar je ziet het niet