Rutger Pol nieuwe directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs

Rutger Pol (47) start op 1 augustus 2021 als de nieuwe directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs. Hij werkt nu nog bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als lid van het managementteam van de directie Voortgezet Onderwijs.

Rutger Pol is van huis uit milieu-econoom. Via functies bij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam hij in 2017 te werken op het ministerie van OCW. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor een aantal crisisdossiers en onderhield hij de contacten met bestuurlijke partijen buiten het ministerie.

Rutger Pol
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs