Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan.

Onderzoek naar effecten voor leerlingen en studenten

Als toezichthouder willen we een goed beeld vormen van de gevolgen van deze moeilijke periode. En daarom niet alleen onderzoeken wat de gevolgen zijn in de huidige situatie, maar ook in de toekomstige jaren. Om die reden ligt de focus in het onderzoek op de effecten voor leerlingenstudenten en de borging daarvan door besturen en scholen: hoe is het zicht op de leerlingen/studenten, spelen scholen op dit moment adequaat in op de (leer-)behoeftes en hoe wordt daarop gestuurd? Ook vinden we het belangrijk om tijdens dit onderzoek kansen en goede interventies in beeld te brengen en deze voorbeelden te delen.

Verdieping van andere onderzoeken

Tot nu toe heeft de inspectie op verschillende manieren op de coronacrisis ingespeeld. Niet alleen pasten we onze werkwijze aan, ook voerden we verschillende onderzoeken uit, onder andere naar effectief afstandsonderwijs. Alle bevindingen uit de eerdere onderzoeken dragen in dit nieuwe onderzoek bij aan een goed totaalbeeld van de gevolgen van corona. Verder helpt dit nieuwe, verdiepende onderzoek de inspectie om de juiste accenten in het toezicht te leggen in de komende jaren. En vanuit dit onderzoek leggen we ook de lijn naar het Nationaal Programma dat in ontwikkeling is. De informatie die dit onderzoek oplevert is straks te vinden op de website van de inspectie.

Wat betekent dit voor scholen?

Dit onderzoek krijgt hoge prioriteit en zal mogelijk gevolgen hebben voor de reguliere planning van de inspectie voor het voorjaar van 2021. En omdat we voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis een representatieve steekproef doen bij scholen/opleidingen en besturen, is het mogelijk dat een onderwijsinstelling een aankondiging voor een onderzoek krijgt. Bij deze onderzoeken krijgen de besturen en scholen geen beoordeling, maar halen we informatie op voor het totaalbeeld. De sectorraden zijn reeds geïnformeerd over deze aanpassing van het toezicht.

Leeg klaslokaal
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap