Goed inspelen op verschillende behoeften van mbo-studenten is teamwork

Hoe kunnen mbo-docenten goed inspelen op de verschillen in ontwikkeling en leerbehoeften van hun studenten? Dat werkt het best als de opleiding daar planmatig een aanpak voor bedenkt en die aanpak ook als team uitvoert. Want het lukt individuele mbo-docenten niet altijd goed genoeg om het onderwijs te differentiëren. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de kansen en aandachtspunten bij het differentiëren in het mbo.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Differentiëren lukt niet altijd

Het is voor studenten van belang dat ze onderwijs krijgen dat aansluit bij hun eigen ontwikkeling  en leerbehoefte. Docenten in het mbo weten dat en velen van hen willen daarom hun best doen om goed te differentiëren. Toch gebeurt dat te vaak weinig doordacht en met onvoldoende resultaat. De inspectie onderzocht welke kansen en aandachtpunten er zijn om differentiëren in het mbo wel effectief te laten plaatsvinden. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquête en gesprekken met teams die in de praktijk ervaring hebben opgedaan.

Differentiëren kán en loont

Differentiatie inbedden in het onderwijs blijkt inderdaad goed mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Cruciaal is dat het team de wil heeft om verbeteringen in het onderwijs te bewerkstelligen, gezamenlijk een visie ontwikkelt en vervolgens die nieuwe aanpak ook structureel uitvoert. Dat kost volgens de respondenten vaak tijd, lef en doorzettingsvermogen en het vraagt om vertrouwen in elkaar, maar het levert uiteindelijk winst op voor de studenten én de docenten zelf.

Verder is van belang dat de opleiding erin investeert de studenten echt te leren kennen, in een zinvolle intake, een goed interactief leerproces en een duidelijke plek voor de praktijkcomponent in het beroepsonderwijs. Een aantal aanbevelingen van de deelnemende docenten uit het onderwijsveld is in het rapport opgenomen.

Al eerder, bij het onderzoek naar succesvolle mbo-2-opleidingen, zag de inspectie het belang van weten wat de student nodig heeft, en van samenwerken op team- en opleidingsniveau.

Webinar over differentiëren in het mbo

Als er voldoende interesse voor is, wil de inspectie de resultaten van het onderzoek delen en bespreken in een webinar. Onderwijsprofessionals in het mbo kunnen hun belangstelling daartoe kenbaar maken via het contactformulier met als onderwerp ‘webinar Differentiëren’.