Inspecties houden zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen (update)

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijven zich zorgen maken over de Justitiële Jeugdinstellingen (JJi’s ) en bijbehorende scholen ondanks de verbeteringen die deze op  diverse terreinen hebben gerealiseerd. De inspecties zien nog steeds knelpunten zoals een structureel tekort aan plaatsen voor jongeren en aan ervaren personeel. Daardoor schort het ook aan de interne veiligheid, melden zij aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze jeugdinstellingen.

Update 7 juli 2021: Inspecties volgen verbetermaatregelen DJI intensief

De zorgen van de inspecties over de tekorten aan plaatsen en personeel bij de JJi’s zijn in de tussentijd vergroot. Zij volgen de verbetermaatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen de komende tijd daarom intensief. Ze bezoeken waar nodig de inrichtingen om het effect van de verbetermaatregelen in de praktijk vast te stellen.