Toezicht tijdens de lockdown (update)

Nu sinds maandag 8 februari de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer open zijn, is het meldpunt schoolsluiting ook heropend. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs vindt op dit moment in principe op afstand plaats. We komen nog terug op eventuele aanpassingen in ons toezicht naar aanleiding van de heropening van de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Meldpunt schoolsluiting weer open

Scholen die vanwege besmetting opnieuw moeten sluiten worden weer opgeroepen dit te melden via het meldpunt. Let op: het gaat dan alleen om de sluiting van de volledige school en niet wanneer een klas in quarantaine moet. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer geopend.

Gevolgen lockdown voor het toezicht

Op eventuele aanpassingen in ons toezicht naar aanleiding van de heropening van de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs komen we nog terug. Op dit moment zijn dit in grote lijnen de gevolgen van de lockdown voor het toezicht:

 • Toezicht op correct verloop onderwijs gedurende de lockdown – De inspectie ziet gedurende de lockdown met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de afgekondigde maatregelen.
 • Onderzoek bij risico’s/signalen - De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. Dit gebeurt gedurende de lockdown in principe op afstand.
 • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen - Bij besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie.
  • Vindt de inspectie in het voorbereidend onderzoek geen risico, dan bespreekt zij dit op afstand met het bestuur. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij de inspectie géén oordelen geeft op bestuurs- of schoolniveau. 
  • Zijn er risico’s, dan volgt een gesprek op afstand met het bestuur en volgt zo nodig op een later moment (als dat weer mogelijk is) onderzoek ter plaatse. 
 • Herstelonderzoek - De inspectie bekijkt per situatie en zo nodig in afstemming met de betrokken besturen en scholen of tijdens de lockdown gepland herstelonderzoek op afstand kan plaatsvinden. 
 • Onderzoek naar Goed - Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (po, vo of so) of een opleiding (mbo) de waardering Goed kan krijgen blijven on hold staan. Zodra de inspectie deze onderzoeken weer gaat uitvoeren, volgt hierover nader bericht.
 • Excellentietraject - Het traject Excellente Scholen is vanwege de coronacrisis aangepast. Lees hierover meer op de website Excellentescholen.nl.
 • Themaonderzoek – Lopende themaonderzoeken zet de inspectie zo mogelijk op afstand voort. Hierbij geeft de inspectie prioriteit aan Covid-19 gerelateerd onderzoek.
Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap