Rapportages schoolsluitingen vanwege de coronacrisis: actueel beeld van de gevolgen voor de onderwijscontinuïteit

Het blijft belangrijk dat scholen de inspectie informeren over sluiting van een school of locatie vanwege corona. Dit kan via het meldpunt schoolsluiting, dat is te bereiken via het Internet Schooldossier. Let op: het gaat daarbij echt om sluitingen, niet om groepen of klassen die naar huis worden gestuurd. Voor een actueel en scherp beeld is het belangrijk om zowel sluiting als heropening op het moment zelf te melden.

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De gegevens worden verwerkt in maandrapportages met trends en ontwikkelingen op nationaal niveau en regionaal niveau. Extra input vormt het peilingsonderzoek dat een externe partij doet naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs (zie het eerdere nieuwsbericht).

De maandrapportages geven zicht op de gevolgen van het coronavirus voor scholen en op de continuïteit van het onderwijs. Op basis van die informatie kan beleid worden gemaakt, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen. De maandrapportages zijn openbaar beschikbaar op rijksoverheid.nl.

Lees meer over de eerste rapportage in ons nieuwsbericht van vorige week. Overigens is informatie uit de maandrapportages niet herleidbaar tot individuele scholen of vestigingen.

Veelgestelde vragen over het meldpunt

Op de pagina over het meldpunt schoolsluitingen vindt u veelgestelde vragen en een link naar het meldpunt.