Je suis professeur

Ook Nederland werd opgeschrikt door de moord op Samuel Paty die Frankrijk schokte. Samuel Paty was leraar geschiedenis aan het Collège de Bois d’Aulne bij Parijs en gaf zijn jaarlijkse lessenserie over burgerschap. Het ging over vrijheid van meningsuiting.

Je suis professeur

Het is schokkend dat een leraar, die de waarde van vrijheid en verdraagzaamheid voor ons allen overdraagt aan nieuwe generaties, daarvoor betaalt met zijn leven. Samuel Paty droeg onze waarden uit. Hij was onze leraar, het zijn onze leraren, die onze vrijheid aan jonge mensen voorleven. Elke dag opnieuw. Het zijn onze basiswaarden – de democratische rechtsstaat en de vrijheid voor ieder om te leven zoals je wilt – waarover het gaat.

Dat basiswaarden niet vanzelfsprekend zijn, wordt opnieuw onderstreept. Ook in Nederland kan deze aandacht voor basiswaarden in ons onderwijs tot spanning leiden Daarom is het belangrijk dat leraren kunnen rekenen op ieders steun. En op veiligheid.

Bevordering van basiswaarden is belangrijk. Juist waar het schuurt of we het niet eens zijn. Wat op school gebeurt, doet ertoe. Wat leraren doen, doet ertoe. Zij staan voor onze waarden: de basiswaarden die een open en vrije democratische samenleving – onze manier van leven – mogelijk maken. Ze verdienen ons aller respect en onze steun om daar vrij en veilig invulling aan te kunnen geven.

Nous sommes professeurs