Start meldpunt MBO schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het middelbaar beroepsonderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiermee is er voor de betrokken partijen gezamenlijk zicht op de continuïteit van het onderwijs. Per 15 oktober is daarvoor op de website van de Inspectie van het Onderwijs een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier.

Leeg klaslokaal, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoe werkt het?

Wanneer een gehele school of locatie tijdelijk moet sluiten vanwege het coronavirus, registreren besturen dat vanaf 15 oktober via een speciaal meldingsformulier op het meldpunt in het Internet Schooldossier (ISD). Meer informatie over schoolsluitingen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs vindt u in het nieuwsbericht Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona.

In het kort wordt het volgende van een bestuur gevraagd:

  • Meld als een school of locatie vanwege corona tijdelijk moet sluiten;
  • Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  • Meld actief als de school of locatie weer opengaat. 

Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

In overleg met de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW en de MBO Raad wordt er gerapporteerd over de sluitingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Waarom is dit meldpunt van belang?

In deze tijd van corona is continuïteit van onderwijs belangrijk. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school of locatie open te houden. Registratie is bedoeld om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs door te registeren welke scholen of locaties tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus en welke maatregelen er worden genomen. Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het functioneren van het onderwijsstelsel.

Meer informatie over het meldpunt en het ISD

Om een melding te kunnen maken is een Internet Schooldossier-account nodig. Bekijk hiervoor ook de informatie over het gebruik van het ISD op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Met vragen over het inloggen, kan elk bestuur verder terecht bij de door hen aangewezen ISD-beheerder. Alle overige vragen over het gebruik van het Internet Schooldossier, het inloggen, of het meldingsformulier kunnen besturen stellen aan het Loket van de Inspectie van het Onderwijs.

Meer informatie over corona en mbo

Lees voor meer informatie over het onderwijs in deze huidige periode het servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19. Besturen kunnen daarnaast voor advies terecht bij de helpdesk van de MBO Raad.