Weblog Alida Oppers: Eerste indruk

Sinds bijna een maand ben ik inspecteur-generaal van het Onderwijs. Nog niet zo lang dus, maar al snel kreeg ik de vraag wat mijn eerste indruk is. Ik zeg dan vaak dat ik mijn eerste indrukken al veel eerder opdeed. Hiervoor werkte ik immers 6 jaar aan onderwijsbeleid, als directeur-generaal bij het ministerie van OCW. Ik ken de grote betrokkenheid van iedereen die in het onderwijsveld werkt, en weet dat die betrokkenheid bij de inspectie niet anders is. Ook bij de inspectie werken professionals die maximaal willen bijdragen aan goed onderwijs voor alle leerlingen.