Weblog: Wanneer is overhead te groot?

Over de omvang van de overhead in het onderwijs raken we niet uitgepraat. Soms gaat men ervan uit dat vrijwel elke vorm van overhead bij voorbaat verwerpelijk is, omdat het handen uit de klas trekt, en dus niet doelmatig is. Aan de andere kant laten onderzoeken vaak zien dat de overhead van het onderwijs in het algemeen dun is, zelfs soms te dun om nog van een verantwoorde aansturing en ondersteuning te kunnen spreken. Zou benchmarking op basis van een uniforme definitie daar een beter zicht op kunnen werpen?

©Inspectie van het Onderwijs

Lees de column van Jos Verkroost.