Inspectietoezicht komende periode

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat door. De inspectie onderzoekt onder andere wat de impact is van COVID-19 op het onderwijs. Verder lopen de vierjaarlijkse onderzoeken naar besturen en scholen door, zodat alle besturen voor de zomer van 2021 zo’n onderzoek hebben gehad. Per 1 augustus 2021 gaat de inspectie werken met een bijgesteld onderzoekskader. In het toezicht houdt de inspectie rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. De komende periode vindt het toezicht zo veel mogelijk op afstand plaats. Alleen waar nodig gebeurt dit op locatie, dus op de school of instelling; waarbij rekening wordt gehouden met de RIVM-voorschriften. Een bezoek op locatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden als de inspectie risico’s constateert.

Bekijk het meest actuele nieuwsbericht Toezicht in het nieuwe schooljaar.

Het doorgaan van het onderwijstoezicht is juist van belang vanwege de uitdagingen waar het onderwijs nu voor staat. Het is belangrijk in de gaten te houden waar risico’s voor de onderwijskwaliteit ontstaan.

Toezicht:

 • De inspectie zet in het kader van haar toezicht het onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het onderwijs voort. Hierbij worden onder andere de leereffecten en de mogelijk ontstane achterstanden van het afstandsonderwijs in kaart gebracht. De uitkomsten van het onderzoek verschijnen in april 2021 in de Staat van het Onderwijs.
   
 • De inspectie pakt het toezicht op risicobesturen, en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen onverkort op. Daar kan onderzoek op locatie bij horen.
   
 • Bij andere besturen en scholen die volgens de vierjaarscyclus worden bezocht, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie. Zijn er risico’s, dan volgt onderzoek ter plaatse.
   
 • Wordt er in het voorbereidend onderzoek geen risico gevonden, dan bespreekt de inspectie dit met het bestuur. Zijn bestuur en inspectie het eens, dan legt de inspectie dit vast in een brief aan het bestuur, waarbij géén oordelen worden gegeven op bestuurs- of schoolniveau. Besturen die op deze manier zijn onderzocht, worden als eerste weer op de planning gezet voor de volgende cyclus (1 augustus 2021). Vanaf die datum gaat de inspectie werken met een bijgesteld onderzoekskader.
   
 • Bij scholen/afdelingen of opleidingen die het oordeel onvoldoende of zeer zwak hebben gekregen, is herstelonderzoek nodig. Soms is er om een andere reden een herstelopdracht. De inspectie bekijkt per herstelonderzoek wat er mogelijk is. Dit is maatwerk, met als uitgangspunt dat het herstel en het toezicht daarop doorgaat waar dat mogelijk is. Hierover neemt de inspectie contact op met de betreffende besturen. Zodra deze herstelonderzoeken hebben plaatsgevonden, worden de oordelen geactualiseerd.
   
 • Onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in primair, voortgezet of speciaal onderwijs) of opleiding de waardering Goed kan krijgen, vinden na de zomervakanties weer plaats.
   
 • De aanmeldtermijn voor het traject Excellente Scholen is verruimd. Aanmelding is mogelijk tot 10 oktober 2020.
   
 • De themaonderzoeken uit het Jaarwerkplan 2020 worden zoveel mogelijk uitgevoerd en afgerond. Waar relevant neemt de inspectie de gevolgen van de coronacrisis mee in het onderzoek.

Bij bezoek aan scholen neemt de inspectie vanzelfsprekend de voorschriften van het RIVM in acht.

Beeld: ©Rijksoverheid