Inspectie past toezicht aan vanwege coronavirus

In aanvulling op de landelijke maatregel rond het coronavirus (COVID-19) om alle scholen te sluiten, gaan alle geplande inspectiebezoeken op locatie niet door.

Als er een inspectiebezoek gepland staat in deze periode van schoolsluiting, neemt de inspectie contact op met het bestuur van de school of instelling. Eventueel kan een deel van het onderzoek telefonisch of via een videoverbinding worden uitgevoerd. In overleg met het bestuur wordt gekeken of dit wenselijk en haalbaar is. Digitale inspecties vinden niet plaats in Noord-Brabant; en ook niet bij besturen en scholen/instellingen buiten Noord-Brabant waar een of meer gevallen van het coronavirus zijn vastgesteld.

De inspectie heeft onderzoeken die voor de schoolsluiting in uitvoering waren ‘on hold’ gezet. De inspectie bekijkt of zij onderdelen van deze onderzoeken al wel kan afronden. Hierover heeft de inspectie contact met de besturen en scholen/instellingen. Zodra duidelijk is dat het toezicht op locatie weer opgestart gaat worden, bespreekt de inspectie met de school/instelling het vervolg van het onderzoek.

Inspectiebezoeken die gepland zijn na de periode van schoolsluiting blijven vooralsnog staan, totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen rond het coronavirus en de schoolsluiting. Ook hier geldt dat de inspectie met name rond het weer opstarten van het toezicht op locatie contact opneemt met de besturen en scholen/instellingen om het onderzoek te bespreken.

Bij dit alles krijgt het primaire onderwijsproces voorrang. Besturen en scholen/instellingen moeten nu eerst de gelegenheid krijgen om het onderwijs en waar dat van toepassing is met name ook de examinering zo goed mogelijk in te richten en later weer op te starten. Uitgangspunt is dat het toezicht daarbij geen extra belemmeringen opwerpt.

Besturen en scholen/instellingen hoeven niet aan de inspectie te rapporteren hoe zij omgaan met het onderwijs tijdens de coronacrisis. Wettelijke meldingsplichten blijven wel bestaan, maar extra meldingen zijn dus niet nodig.

Close up van virus