Werkagenda voor het intern toezicht in het voortgezet onderwijs ondertekend

Bevordering van kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs: daar zetten de vereniging van toezichthouders voor onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK), de VO-raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW deze week hun handtekening onder. Daarmee is de gezamenlijke werkagenda voor het intern toezicht in het voortgezet onderwijs vastgesteld.

Vijf portretten van de ondertekenaars van de gezamenlijke werkagenda

V.l.n.r. Monique Vogelzang, Marc Mittelmeijer, Arie Slob, Paul Rosenmöller en Corrie Noom

​​​​​​​Wat staat er in de werkagenda?

Deze gezamenlijke werkagenda bestaat uit 10 acties om de komende 2 jaar de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs te bevorderen. Zo willen de ondertekenaars dat intern toezichthouders actief hun bekwaamheid onderhouden en wordt er een verbeterde manier om de zelfevaluatie uit te voeren ontwikkeld. Ook komt er een pilot voor collegiale visitatie onder intern toezichthouders. De volledige werkagenda kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.