Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang neemt afscheid

Per 1 april 2020 vertrekt inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 april start zij als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang

Monique is sinds 2015 inspecteur-generaal van het Onderwijs. Daarvoor was zij bij de inspectie ook hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, volwassenen educatie en hoger onderwijs. Eerder bekleedde zij diverse managementfuncties bij OCW, onder andere directeur Kunsten en plaatsvervangend directeur-generaal Cultuur en Media.