Inspectierapport Cornelius Haga Lyceum blijft ook na hoger beroep staan

Het inspectierapport over Stichting Islamitisch Onderwijs en het Cornelius Haga Lyceum blijft ook na de uitspraak van het gerechtshof overeind. Het bestuur van de school heeft twee keer bij de rechter intrekking van het rapport geëist. Vandaag oordeelde de rechter, nu in hoger beroep, dat daartoe geen aanleiding is.

Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof bekrachtigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van afgelopen juli. Toen werd geoordeeld: ‘De voorzieningenrechter ziet ook verder geen gronden om de openbaarmaking van het Rapport door middel van een voorziening in kort geding te verbieden.(…) De voorzieningenrechter ziet voorshands evenmin aanknopingspunten dat het onderzoek niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen of dat het oordeel onvoldoende genuanceerd is.’

Hoofdconclusies rapport

De inspectie concludeerde eerder dit jaar in het rapport dat de manier waarop het schoolbestuur functioneert schadelijk is voor de school en de leerlingen. Dit komt doordat het bestuur er niet voor zorgt dat leerlingen voldoende leren over burgerschap. Ook neemt het geen afstand van personen met een omstreden reputatie, wat onder meer blijkt uit informatie van de AIVD. Daarnaast stelt de inspectie vast dat de manier waarop het bestuur met geld omgaat in strijd is met de wet. Zo geeft het bestuur te veel geld uit aan zichzelf, familieleden en relaties. Met deze en andere onrechtmatige uitgaven brengt het bestuur het voortbestaan van de school in gevaar. Lees op de pagina Cornelius Haga Lyceum meer over de bevindingen in het rapport.

Vervolgtoezicht

De inspectie heeft in het rapport een aantal herstelopdrachten gegeven om te zorgen dat de school beter wordt bestuurd, er beter met geld wordt omgegaan, het burgerschapsonderwijs wordt verbeterd en er duidelijk afstand wordt genomen van omstreden personen. Er loopt momenteel vervolgtoezicht waarbij het verbetertraject gemonitord wordt. Begin 2020 wordt er een herstelonderzoek uitgevoerd.

De inspectie krijgt veel vragen over het toezicht bij het Cornelius Haga Lyceum. Lees hier meer over op de pagina Vragen en Antwoorden.