Weblog: Wanneer ben je te rijk als school?

Publiek geld voor onderwijs moet maximaal aan dat onderwijs besteed worden, daar is iedereen het over eens. Te hoge financiële reserves aanhouden zonder doel past daar niet bij. Maar als je probeert te definiëren hoeveel geld in reserve ‘te veel’ is, blijkt dat niet zo makkelijk te zijn. Daarom doet de inspectie dit najaar een onderzoek naar de rijkdom van schoolbesturen. Aan de hand hiervan proberen we richtlijnen op te stellen voor wat een redelijk vermogen is.