Annelies Opstraat nieuwe directeur Rekenschap en Juridische Zaken

Annelies Opstraat start bij de inspectie met ingang van 1 oktober 2019. De directie  Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het financiële toezicht op onderwijsinstellingen en voor de juridische aspecten van het onderwijstoezicht.

Annelies Opstraat, nieuwe directeur RSJZ
©Inspectie van het Onderwijs

Ervaring

Ir. J.E.M. Annelies Opstraat werkt momenteel als directeur Onderwijs en Kwaliteit bij mboRijnland. Daarvoor vervulde ze directeursfuncties bij verschillende hbo- en mbo-instellingen. Van 1999 tot 2008 werkte ze bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de laatste vier jaar als DG-controller bij het directoraat-generaal HBWE.

Passie

"Onderwijs is altijd al mijn passie geweest", zo licht ze haar overstap naar de inspectie toe. “Daarom vind ik het heel waardevol om aan het onderwijs bij te dragen. Eerst vanuit het ministerie en in het veld, nu vanuit een nieuwe invalshoek: het toezicht.”

Studie

Annelies Opstraat studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze heeft daarnaast een tweede- en eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en een bachelorgraad Politieke Wetenschappen.