Weblog: Reductie werkdruk in het primair onderwijs dankzij overhead

De ontwikkeling van het reguliere personeel in het primair onderwijs laat iets opmerkelijks zien. Ook al blijft het aantal leerlingen dalen, het aantal personeelsleden is geleidelijk aan het stijgen. Sinds 2016 is die stijging 4500 fte. Het totaal aantal is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2012, toen er ongeveer 100.000 leerlingen meer waren dan nu. Dat is nog los van de ontwikkeling van het aantal flexfuncties in 2018, dat op dit moment nog niet bekend is maar dat in de voorafgaande jaren ook is toegenomen.

Docenten in gesprek in de lerarenkamer.

Lees de weblog van Jos Verkroost.