Leerlingen Calvijn College moeten toetsen schoolexamen inhalen

68 van de 77 leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg van het Calvijn College in Amsterdam moeten een deel van hun schoolexamen inhalen voordat de definitieve examenuitslag bepaald kan worden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat de school bij deze leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet heeft afgenomen. Bovendien zal het centraal examen opnieuw moeten worden nagekeken. De 9 leerlingen die geen schoolexamen hoeven in te halen, moeten daardoor wel nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.

Schoolmeubilair in examenopstelling
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Afgelopen week meldde de school bij de inspectie dat er een hiaat zat in het afgenomen schoolexamen. De inspectie heeft daarop een onderzoek gestart. Hieruit bleek dat er meerdere tekortkomingen waren. Vandaag zijn de leerlingen door de school geïnformeerd over de stand van zaken, en binnenkort horen zij hoe ze zo snel mogelijk  de ontbrekende toetsen kunnen inhalen.

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

Iedere school voor voortgezet onderwijs stelt een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op, waarin vastgelegd wordt welke toetsen de school bij leerlingen afneemt om het schoolexamen succesvol af te ronden. Nadat de school heeft vastgesteld dat een leerling alle toetsen heeft afgelegd, mag deze deelnemen aan het centraal examen. De uitslag van het eindexamen bestaat uit de resultaten van het school- en het centraal examen.

De school heeft per leerling een overzicht opgesteld welke toetsen uit het PTA ze moeten inhalen. Ook heeft zij een planning gemaakt wanneer de leerlingen dat kunnen doen. Als de leerlingen de ontbrekende toetsen hebben afgerond, kan de examenuitslag worden vastgesteld.

Centraal Examen blijft geldig maar wordt opnieuw nagekeken

In principe mag een school leerlingen niet toelaten tot het centraal examen als het PTA niet afgerond is. De inspectie heeft in overleg met de minister besloten om de resultaten van het centraal examen desondanks niet ongeldig te laten verklaren. De leerlingen hoeven het centraal examen niet over te doen. Ze houden dezelfde mogelijkheden om het centraal examen te herkansen.

De bevindingen uit de steekproef vormen aanleiding om de staatsexamencommissie te vragen een integrale correctie van het gemaakte centraal examenwerk te doen. Daarom worden de komende dagen de centraal examens opnieuw nagekeken door de staatsexamen-correctoren.

Andere afdeling

Ook bij een andere afdeling van het Calvijn College, de basisberoepsgerichte leerweg, is een beperkt aantal onvolkomenheden in de afname van het PTA vastgesteld. Het gaat hierbij om 15 leerlingen. Deze leerlingen moeten één of in een enkel geval twee toetsen inhalen. Dat kunnen deze leerlingen doen terwijl ze al op het mbo zitten.