Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving verwerken we in de kaders. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De bijgestelde kaders gebruiken we vanaf  1 augustus 2019. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lopende onderzoeken, waarbij het bezoek al heeft plaatsgevonden, voeren we uit volgens het toen geldende kader. Eerder gemaakte afspraken en opgelegde herstelopdrachten blijven onveranderd van kracht.

Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor po, vo, so en mbo. Bij de kaders vindt u ook een Staat van wijzigingen.