Weblog: Eigen vermogen en voorzieningen bij kleinere instellingen

De discussie over een wenselijke omvang van schoolbesturen is vaak gericht op de resultatenrekening (het overzicht van inkomsten en uitgaven) en dan vooral op de kosten van de overhead bij die besturen. Er zou sprake zijn van aanzienlijke ondoelmatigheid bij grotere besturen. Op die stelling ga ik hier niet in. Je kunt voor die doelmatigheid echter ook naar de balans kijken. En dat levert interessante inzichten op.