Weblog: De ondoelmatige daad

Onlangs was er een feestje bij de Hoge Raad waarvoor men zelfs een opera had gemaakt. Het was het honderdjarig bestaan van een nieuwe uitleg van de onrechtmatige daad. Dat was een doorbraak in het Nederlandse recht. Simpelweg komt de benadering hierop neer: iemand kan aansprakelijk zijn voor handelen dat niet expliciet door de wet wordt verboden, als dat schade toebrengt aan een ander. En dat geldt ook voor het nalaten van handelen.

Lees de weblog van Jos Verkroost