Weblog: Beleidsrijk begroten

In zijn recente advies ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’ breekt de Onderwijsraad een lans voor het beleidsrijk begroten. Maar uit de analyses in De Financiële Staat van het Onderwijs van de inspectie blijkt dat minder dan de helft van de instellingen de continuïteitsparagraaf voorzien heeft van een begroting die als beleidsrijk is te kwalificeren. Dat is jammer. Want inmiddels zoemt het begrip wel een beetje rond als het middel tegen alle kwalen.

Lees de weblog van Jos Verkroost.