Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari 2019

Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf.

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Afgelopen periode namen 110 scholen/schoolsoorten (binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs) deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury door middel van dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek. Welke van deze scholen/schoolsoorten het predicaat toegekend krijgen, wordt bekend op maandag 21 januari.

Vanaf maandag 21 januari 12:00 uur vindt u op de website www.excellentescholen.nl een kaart met een overzicht van Excellente Scholen 2018, evenals een overzichtskaart van alle Excellente scholen 2016, 2017 en 2018.