Inspectie gaat aan de slag met aanbevelingen na VMBO Maastricht

De Auditdienst Rijk (ADR) geeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal aanbevelingen  voor verbetering van haar toezicht naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de examens op VMBO Maastricht. Vooral de manier waarop de inspectie omgaat met signalen van bijvoorbeeld ouders kan beter. Dat staat in het rapport dat ADR heeft afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de inspecteur-generaal van het onderwijs, de eerste stappen in de verbetering zijn inmiddels gezet.

Kort na het uitbreken van de examencrisis in Maastricht is de ADR gevraagd om kritisch en onafhankelijk te kijken naar het handelen van de inspectie rond deze kwestie, om er lessen uit te kunnen trekken.

Naar aanleiding van het Onderzoeksrapport ADR heeft de inspectie onder meer de volgende acties ondernomen.

  • De systematiek voor de registratie en doorgeleiding van signalen is inmiddels verbeterd. Signalen over bijvoorbeeld lesuitval en de specifieke signalen over examens die bij de interne Werkgroep Examens binnenkomen, worden beter gekoppeld, zodat er steeds een totaaloverzicht is.
  • Binnengekomen signalen bespreekt de inspectie voortaan maandelijks op managementniveau.
  • Signalen krijgen een vaste plek in inspectierapporten over besturen en scholen, zodat ouders kunnen zien welke inhoudelijke onderwerpen besproken zijn en welke afspraken met het bestuur of de school zijn gemaakt.
  • Samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet de Inspectie van het Onderwijs in op verdere professionalisering van het intern toezicht van onderwijsinstellingen.
  • Binnen het toezicht besteedt de inspectie meer aandacht aan de regionale ontwikkelingen en context van scholen.
  • De borging van de kwaliteit van examens komt uitgebreider aan bod bij onderzoeken.

In het ADR-rapport is een reactie van de inspectie opgenomen, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen. Deze reactie is hieronder ook in een los document te vinden.