Handreiking lerarentekort basisonderwijs

Op de meeste basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs is het dit schooljaar gelukt de vaste formatie rond te krijgen. Maar de rek is eruit. Dit levert problemen op als er onverwachts leraren uitvallen.

Schoolleiders en besturen zijn dagelijks op zoek naar oplossingen. Dat leidt steeds vaker tot vragen over welke oplossingen toegestaan zijn. Om antwoord te geven op veelgestelde vragen en om handvatten te bieden, hebben het ministerie van OCW en de inspectie een handreiking opgesteld.

De Handreiking Lerarentekort primair onderwijs biedt niet de oplossing voor het lerarentekort. Het is voor schoolleiders en besturen in het primair onderwijs een hulpmiddel bij het maken van keuzes als de nood hoog is en er tijdelijke maatregelen moeten worden genomen.

Daarbij zoeken we altijd eerst naar oplossingen binnen de wet. De veiligheid van leerlingen en personeel, en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.