Agrarisch hoger onderwijs over het algemeen financieel gezond

Het groene hoger onderwijs is over het algemeen financieel gezond. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Financiële positie en ontwikkeling van het agrarisch hoger onderwijs’ dat de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd.

In Nederland bieden vier onderwijsinstellingen agrarische hbo-opleidingen aan en daarnaast is er  de Wageningen Universiteit die agrarisch universitair onderwijs verzorgt. De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat deze instellingen een over het algemeen gezonde financiële positie hebben. De uitzondering betreft de HAS Hogeschool die door een combinatie van factoren een zeer zwakke financiële positie heeft. Daarom is deze instelling in het voorjaar van 2018 onder aangepast financieel toezicht van de inspectie geplaatst. De HAS is met haar huisbank en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)  in gesprek over aanvullende financiering van haar liquiditeit.     

Overgangsfase

Door de overgang van het ‘groene onderwijs’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar het ministerie van OCW zit het agrarisch hoger onderwijs op dit moment qua financiering in een overgangsfase.  De bekostiging van het groene onderwijs wordt vanaf 2019 geharmoniseerd met het overige onderwijs.
Nu is het groene hoger onderwijs populair. En juist bij toenemende studentenaantallen moeten de instellingen meer voorfinancieren. Want meer studenten betekent onder meer: investeren in meer docenten, omvangrijkere studiefaciliteiten en extra behuizing, terwijl de bekostiging pas twee jaar later binnen komt.

Onderzoek

Het onderzoek Financiële positie en ontwikkeling van het agrarisch hoger onderwijs is uitgevoerd op verzoek van de minister van OCW.  Aanleiding was het onderzoek dat de inspectie begin 2018 opleverde naar de positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra die op vo- en mbo-niveau groen onderwijs aanbieden. Met deze twee onderzoeken ontstaat een duidelijk beeld van het groene onderwijs als geheel en van alle afzonderlijke instellingen.