Toezicht Sociaal Domein wint Innovatieprijs Toezicht en Handhaving

De vier rijksinspecties, samenwerkend in het Toezicht Sociaal Domein (TSD), hebben de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bleek dat het project van TSD niet alleen de prijs van de publieksjury, maar ook van de vakjury heeft gewonnen. Het project gaat over de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogamma van vier rijksinspecties: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over het winnende project is te vinden op de website van Toezicht Sociaal Domein.