Speciaal fonds voor studenten met functiebeperking blijkt onbekend

Studenten weten niet dat universiteiten en hogescholen speciale financiële voorzieningen hebben voor wie buiten zijn eigen schuld studievertraging oploopt. Die fondsen zijn er ook voor studenten met een functiebeperking - voor wie bijvoorbeeld slechtziend is, psychische problemen heeft, of door motorische beperkingen meer dan gemiddelde studievertraging oploopt. De Inspectie van het Onderwijs, die dit onderzocht heeft, roept de universiteiten en hogescholen op om betere voorlichting te geven.

Onderzoek: doelgroep en decanen kennen fonds niet

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het rapport Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs onderzocht hoe deze zogeheten profileringsfondsen van hoger-onderwijsinstellingen werken, en of de studenten met een functiebeperking er gebruik van weten te maken. De inspectie stelt vast dat studenten met een functiebeperking de fondsen niet blijken te kennen. Ook studentendecanen en adviseurs binnen de universiteiten en hogescholen zijn niet goed op de hoogte van deze financiële ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep studenten. De inspectie roept de besturen van de instellingen daarom op om goede voorlichting te geven, zodat studenten daadwerkelijk de voorzieningen kunnen benutten die juist voor hen zijn ingesteld.

Beperkt gebruik, noodzaak neemt toe

Overigens is niet precies duidelijk in hoeverre studenten met een functiebeperking de fondsen daadwerkelijk benutten. Dat komt door een gebrek aan informatie hierover in de jaarverslagen. Maar het lijkt erop dat studenten weinig gebruik maken van de fondsen. Ook lijken de onderwijsinstellingen nog nauwelijks rekening te houden met mogelijke gevolgen van de veranderingen door de herziening van de Wet studiefinanciering in 2016. Zo is een voorziening weggevallen die deze studenten voorheen bij DUO konden aanvragen. Daardoor zullen studenten met een functiebeperking naar verwachting eerder en vaker een beroep doen op het profileringsfonds van hun onderwijsinstelling. Ook zal het gebruik toenemen als de voorlichting verbetert - waar de inspectie dus op aandringt.

Onderzoek naar aanleiding herziening Wet studiefinanciering

De aanleiding voor het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs was de herziening van de Wet studiefinanciering in 2016. Sindsdien zijn studenten met een functiebeperking meer dan voorheen aangewezen op het profileringsfonds om hun studie succesvol te kunnen doorlopen.

In de Kamerbrief van 25 oktober 2018 over het Profileringsfonds hoger onderwijs is uitgebreid ingegaan op het rapport van de Inspectie.