Rapport examens VMBO Maastricht definitief vastgesteld

De conclusies die de Inspectie van het Onderwijs afgelopen zomer trok rond de examinering bij VMBO Maastricht zijn nu definitief in een rapport vastgesteld. In dit rapport staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement. Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd.

Met publicatie van het rapport ‘Specifiek onderzoek VMBO Maastricht’, waarin ook de reactie van het schoolbestuur is opgenomen, is het zogeheten specifieke onderzoek afgerond. Dit onderzoek vormt de basis voor twee vervolgonderzoeken van de inspectie. Dat zijn het kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van schoolbestuur LVO Maastricht, en een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO Maastricht. Overigens loopt er daarnaast een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de Inspectie van het Onderwijs in deze casus. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) op verzoek van de inspecteur-generaal. Die rapporten worden in de loop van december verwacht.