Weblog: Flexwerk en doelmatigheid

In de vorige Staat van het Onderwijs heeft de inspectie zich enigszins kritisch uitgelaten over de toename van het personeel in tijdelijke en flexcontracten. In de kern komt die kritiek erop neer dat de inspectie zich afvraagt wat het effect hiervan is op investeringen in de kwaliteit van het personeel en of het mogelijk leidt tot grotere gevoelens van werkdruk en hoger ziekteverzuim. Interessant is echter ook hoe vanuit de optiek van doelmatigheid tegen dit vraagstuk kan worden aangekeken.

Lees de weblog van Jos Verkroost.